Затверджено бюджет смт Муровані Курилівці на 2016-й рік.

УКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 7 скликання

4   сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я    № 21

24.12.2015р.
Про селищний  бюджет
на 2016 рік

 

Відповідно до п. 23 частини 1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 9 ст. 76 і 77, Бюджетного Кодексу України, селищна рада В И  Р І Ш И Л А:

УКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 7    скликання

4   сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я     № 21

24.12.2015р.

Про селищний  бюджет

на 2016 рік.

 

         Відповідно до п. 23 частини 1 ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, п. 9 ст. 76 і 77, Бюджетного Кодексу України, селищна рада В И  Р І Ш И Л А:

          1. Установити загальний обсяг доходів селищного бюджету на 2016 рік у сумі 5860800 грн., у тому числі: доходи загального фонду бюджету визначити у сумі 5607400 грн., доходи спеціального фонду бюджету у сумі 253400грн., згідно із додатком 1 цього рішення.

         2. Затвердити загальний  обсяг видатків  селищного бюджету на 2016 рік у сумі 5860800 грн., у тому числі: обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 5607400 грн. та видатків спеціального фонду бюджету у сумі 253400 тис.грн. згідно із додатком 2 цього рішення.

3. Установити розмір оборотного касового залишку бюджетних коштів селищного  бюджету у сумі 3000 грн.

4. Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів на 2016 рік, що отримуються з районного бюджету  згідно із додатком 3 цього рішення:

− інша субвенція з районного бюджету органам місцевого самоврядування на утримання дитячих дошкільних закладів в сумі 2164400 грн.

           5.   Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів , що передаються з  селищного бюджету до районного бюджету згідно із   додатком 3 цього рішення:

           - КТКВК  250380 «Інші субвенції» КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» на суму 111000 грн., в тому числі:

         - фінансування районного відділу освіти на утримання загальноосвітньої школи І-ІІІ № 2 - 11000 грн.,

         -  на утримання  редакції районної газети «Наше Придністровя»  – 15000 грн.,

         -  на утримання комунальної установи « Мурованокуриловецький районний трудовий архів »– 5000 грн.,

         -  на утримання комунального підпрємства « Мурованокуриловецька районна редакція ефірного радіомовлення» – 5000 грн.,

         - на утримання фахівця із соціальної роботи – 45000 грн.,       

         - для впровадження та реалізації Регіональної програми індивідуального житлового будівництва “ Власний дім ” на  2013-2016 роки - 30000 грн.

        6. Визначити перелік захищених статей видатків загального фонду селищного бюджету на 2016 рік:

­    оплата праці працівників бюджетних установ;

­    нарахування на заробітну плату;

­    придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

­    забезпечення продуктами харчування;

­    оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

­    трансферти населенню;

­    трансферти місцевим бюджетам;

7. Затвердити в складі видатків селищного бюджету кошти на реалізацію місцевих програм  в сумі 1711920 грн. згідно із додатком 4 цього рішення.

10. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення,  які споживаються бюджетними установами. Зобов’язати керівників дошкільних закладів освіти затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

          11. Надати право селищному голові отримувати в органах Державної казначейської служби України короткотермінові позики для покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних  із забезпеченням видатків загального фонду, у першу чергу на оплату праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, придбання продуктів харчування і медикаментів, оплату комунальних послуг та енргоносіїв в межах планового бюджетного періоду.

        12. Враховуючи норми частин третьої, сьомої, восьмої та десятої статті 23 Бюджетного кодексу України надати право селищному голові за погодженням з постійною комісією селищної ради з питань бюджету, з наступним затвердженням рішенням сесії селищної ради, здійснювати у міжсесійний період зарахування, розподіл і перерозподіл субвенцій та додаткових дотацій з державного та місцевих бюджетів і вносити відповідні зміни до селищного бюджету.

       13. Установити на 2016 рік   виплату  на поховання  непрацюючих громадян селища в сумі  1000 грн.

     14. Додатки 1 – 4 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     15. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань  бюджету , фінансів та цін, соціально-економічного розвитку,комунальної власності,роботи промисловості, торгівлі, громадського харчування, роботи транспорту та зв’язку, регуляторної політики та житлово-комунального господарства (Дідушок Л.Б.).

 

 

 

             Селищний голова                   Г.М.Цибульська            

Тестовий режим

2015-й рік

[iceaccordion theme="simple"] [accordionslide title="Мурованокуриловецька районна лікарня"]
[/accordionslide] [accordionslide title="Пенсійний фонд"][/accordionslide] [/iceaccordion]