ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення селищної ради
VІІ скликання
__________  № ___

Положення

 про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості
у смт Муровані Курилівці

 

Розділ І. Загальні положення

  1. Положення про порядок присвоєння поштових адрес об’єктам  нерухомості у смт Муровані Курилівці (далі за текстом – Положення) розроблено відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень», Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, затвердженого наказом Держбуду України  24.05.2001р. №127, Інструкції щодо проведення поділу, виділу та розрахунку часток об’єктів нерухомого майна, затвердженої наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 18.06.2007р. №56, інших законодавчих актів.
  2. Положення  - єдиний функціональний механізм надання поштових адрес, що закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання, діє на території смт Муровані Курилівці і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на території селища органами державної влади, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, фізичними та юридичними особами.
  3. Відповідно до мети цього Положення наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

УКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

7 скликання

    2     сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я     № 8

 

01.12.2015р.

Про затвердження  положення  про
виконавчий комітет
Мурованокуриловецької селищної
ради 7 скликання.

 

Керуючись ст. 52 Закону України  « Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити  положення про виконавчий комітет  Мурованокуриловецької селищної  ради 7 скликання ( додається).