Прізвище, ім'я, по батькові Партійність
1. АНДРУЩАК КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ – депутат від  Вінницької регіональної організації “Політичної партії Сила і Честь”
2. АНДРУЩАК ЛЮДМИЛА ІВАНІВНА – депутат від  Вінницької регіональної організації “Політичної партії Сила і Честь”
3. БОДНАР ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ – депутат від  Вінницької регіональної організації Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА ЗА ЖИТТЯ”
4. БРИНЗЮК ВІКТОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – депутат від ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКА  СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”
5. ВОЙТКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ – депутат від ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКА CТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА“
6. ВУДВУД ЛАРИСА СТЕПАНІВНА – депутат від ВІННИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”
7.ГОРА ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ –  депутат від ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКА CТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”
8. ГУК ВАСИЛЬ АРСЕНІЙОВИЧ – депутат від ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКА CТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”
9. ЖУК ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ – депутат від Вінницької Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ”
10. ІВАНЦОВ ПЕТРО ВАСИЛЬОВИЧ – депутат від Вінницької обласної організації Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
11. КАГЛЯК АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ – депутат від ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКА CТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”
12. КАГЛЯК ІЛЛЯ МАКСИМОВИЧ – депутат від Вінницької регіональної організації Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”
13. КАМЕНЩУК МАРІЯ РОМАНІВНА – депутат від Вінницької Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ”
14. КУШНІР СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ – депутат від ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКА CТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”
15. КОЛЯДИЧ МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ – депутат від ВІННИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”
16. ЛАДАН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ – депутат від ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКА CТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”
17. ЛЕБЕДЮК ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ – депутат від ВІННИЦЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ”
18. ЛУНЬКО ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ – депутат від Вінницької регіональної організації Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ”
19. ЛУП’ЯК РОМАН ВАСИЛЬОВИЧ – депутат від ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКА CТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”
20. МОЛДОВАН ГЕННАДІЙ ПАВЛОВИЧ – депутат від  Вінницької регіональної організації “Політичної партії Сила і Честь”
21. ОГІРЧУК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА – депутат від Вінницької обласної організації Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”
22. ПАРШЕНКО ГАЛИНА ВАСИЛІВНА – депутат від ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКА CТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА“
23. РЕМОРОВА ТЕТЯНА СЕМЕНІВНА – депутат від Вінницької регіональної організації Політичної партії “ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ ”
24. РУБАНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ – депутат від Вінницької Обласної організації ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “СЛУГА НАРОДУ”
25. СТРУСЄВИЧ ПЕТРО ПАВЛОВИЧ – депутат від ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ “УКРАЇНСЬКА CТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА”
26. ЧОРНИЙ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – депутат від Вінницької обласної організації Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”

Декларація за 2015-й рік:

УКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

7     скликання

1     сесія 

   

Р І Ш Е Н Н Я     № 4

 

 

17.11.2015р.

Про  утворення  постійних комісій

Мурованокуриловецької селищної

ради , затвердження їх складу

та обрання голів комісій.

 

 

Відповідно до статті 47 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада  В И Р І Ш И Л А:

1.Утворити 3  постійні  комісії  Мурованокуриловецької  селищної   ради, затвердити їх склад та обрати голів комісій :

         1.1. З питань  бюджету, фінансів та цін, соціально - економічного розвитку, комунальної власності, роботи промисловості, торгівлі, громадського харчування, роботи транспорту та зв’язку, регуляторної політики та  житлово -  комунального  господарства:

                   Голова комісії:    Дідушок Лариса Борисівна

                    Члени комісії:   

 Андрухов Володимир  Павлович

                                                Базишен Василь Дмитрович        

                                               Варгоцька Антоніна Миколаївна

                                                Книжник Ірина Валеріївна

                             Мацюк Анатолій Анатолійович

                                                Фірманюк Володимир Анатолійович   

 

1.2. З питань регулювання  земельних відносин,  охорони довкілля:      

                Голова  комісії:   Кнауб Ігор Аренгольдович

                   Члени комісії:    

                                               Гвоздюк Юрій Анатолійович

                                               Бернада Петро Володимирович

                                               Бринзюк Віктор Олександрович

                                               Німець Василь Григорович

                                               Чорна Тетяна Олексіївна

                                               Шемчук Олег Миколайович

1.3.         З питань  депутатської діяльності, етики, гласності, соціальної справедливості, освіти, культури, зміцнення законності,  правопорядку, охорони прав  людини, соціального захисту населення,  охорони здоров’я ,  материнства, дитинства, роботи з  молоддю, фізкультури і спорту:

 

Голова комісії:       Стозуб Олександр Іванович

                     Члени комісії:      

                                                  Багрій Петро Васильович

                                                  Вибодовський Олександр Антонович

                                                  Веклюк Валентина Миколаївна     

                               Кучерук Олександр Вікторович

                               Реморов Ярослав Станіславович

                                     Цикалюк  Ніна Миколаївна

 

 

 

 

 

                  Селищний голова                   Г.М.Цибульська

УКРАЇНА

МУРОВАНОКУРИЛОВЕЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

7     скликання

2     сесія

       

Р І Ш Е Н Н Я     № 7              

 

01.12.2015р.

Про  Положення про постійні

комісії   селищної           ради

7 скликання.

  

 

         Відповідно до частини 13 статті 46 та  частини 15 статті 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада                          В И Р І Ш И Л А:

1.      Затвердити Положення про постійні комісії селищної ради 7 скликання ( додатки 1 - 4).

 

 

 

 

Селищний голова                                    Г.М.Цибульська 

 

 

Додаток 1

до рішення  2 сесії селищної

ради 7 скликання

від 01.12.2015р. № 7

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії селищної ради

 

1. Загальні положення.

 

                       Це Положення розроблено відповідно до ст. 47 Закону України « Про  місцеве самоврядування в Україні» та Регламенту селищної ради.

Постійні комісії у своїй роботі  керуються Конституцією України, законами України, іншими  нормативними актами, рішеннями ради та цим Положенням.

                       Постійні комісії є органами ради, що обираються  з числа депутатів для  вивчення, попереднього  розгляду  і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішення ради та поданих нею рекомендацій.

Постійні комісії  обираються радою на  строк  її повноважень у складі голови і членів комісії за пропозицією селищного голови. Заступник  голови  та секретар комісії обираються на засіданні постійної комісії. Всі члени  постійної комісії мають рівні права.

Всі інші питання  структури  вирішуються комісією  згідно цього Положення, регламенту ради та  зазначеного  вище Закону.

До складу комісії не може входити  селищний  голова  та секретар селищної ради , депутат селищної ради може бути  обраним тільки до однієї постійної комісії.

Комісія є   підзвітна раді та відповідальна перед нею.

Протягом строку своїх повноважень селищна рада може  утворювати нові комісії,  ліквідовувати і  реорганізовувати раніше утворені комісії, вносити зміни до складу комісій.

 

2. Організація роботи комісії

 

2.1.    Організація роботи комісії покладається на голову комісії.

2.2.   Голова комісії скликає і веде  засідання комісії, дає доручення членам комісії, як усні, так і письмові, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами, організовує роботу по реалізації висновків  і рекомендацій комісій.

2.3.   За дорученням селищного голови голова постійної комісії представляє раду у відносинах  з державними органами, об’єднаннями громадян,  трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій тощо.

2.4.    У разі відсутності голови комісії або неспроможності виконувати ним свої повноваження з інших причин його функції  здійснює заступник або секретар.

2.5.   Основною формою  діяльності комісії є засідання, які  проводяться в  міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал, по земельних питаннях - щомісячно. Засідання постійної  комісії є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як  половина від загального складу комісії. Члени комісій  зобов’язані брати участь у засіданнях комісій, виконувати розпорядження та доручення голови.

2.6. Засідання  можуть бути відкритими і закритими. Посадові та  зацікавлені особи  запрошуються на засідання заздалегідь. Комісія  має право залучати до роботи  в комісії працівників виконавчого  апарату  селищної ради.

2.7. Постійна комісія будує свою роботу  на основі  плану, який затверджується на її засіданні. При складанні плану роботи постійна комісія виходить із завдань, які стоять перед нею, та основних напрямків  діяльності селищної ради. Плани роботи підписує  голова комісії.

2.8.  За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і рекомендації. Висновки  і рекомендації комісії  приймаються більшістю голосів від  загального складу комісії  і підписуються головою комісії, а при його відсутності – заступником голови або секретарем.

         Протоколи засідання комісії готуються секретарем комісії ,  

          підписуються головою і секретарем    комісії.

2.9.         Рекомендації комісії підлягають обов’язковому розгляду державними органами , підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті  заходи повинно бути повідомлено комісію у встановлений нею термін.

2.10.    За рішенням комісії для  вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створюватись підготовчі комісії і робочі  групи із залученням представників  громадськості і спеціалістів.

2.11.    Питання, які належать до відання  кількох комісій селищної ради, можуть за ініціативою комісій, а також  за дорученням ради, її голови, заступника  голови ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації,  прийняті постійними комісіями ради на їх спільних  засіданнях,  підписуються головами відповідних комісій.

2.12.    Голова постійної  комісії має право  на  позачерговий прийом  до селищного голови, секретаря.

 

3.               Основні  принципи здійснення контролю.

 Комісія здійснює попередній, поточний і наступний  фінансово-економічний контроль  на  засадах законності, обґрунтованості, гласності, об’єктивності в межах повноважень, визначених цим положенням, Законом України « Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом України та іншими законами України.

 

                             4. Повноваження комісії

4.1. Комісія  за дорученням ради або за власною ініціативою:

-   попередньо  розглядає питання,  віднесені до її компетенції, готує   

     висновки та рекомендації за результатами їх розгляду;

-   співпрацює  з службами і відомствами, бере участь у  розробці    

     регіональних та комплексних    програм, вносить їх на затвердження   

     сесій селищної ради, здійснює      контроль за їх виконанням;

-   здійснює  контроль за виконанням делегованих  виконкому селищної  

     ради    повноважень в межах своєї компетенції;

-  сприяє організації та проведенню публічних  заходів, круглих столів, прямих ліній і такого іншого, з питань, що входять до її компетенції;

-  розглядає  віднесені до її відання  звернення громадян, відповідно до  Закону України « Про звернення  громадян»;

-   співпрацює з прес-службою та редакцією газети « Наше Придністров’я» в питаннях  висвітлення своєї діяльності та   селищної ради в цілому.

4.2. Свої висновки комісія може подавати на розгляд  інших комісій, попереднього обговорення.

4.3. Комісія  у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному цим Положенням, Законами України « Про місцеве  самоврядування в Україні», « Про статус депутатів місцевих рад»,                       « Про службу в органах місцевого самоврядування», « Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад  та сільських, селищних, міських голів» та іншими  законами, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали та документи.

 

5. Права постійної комісії

          Постійна   комісія має право:

5.1.  Опублікувати в пресі або оголосити через радіо, або в інший спосіб до  внесення на розгляд селищної ради проекти рішень  з питань, що належать до її компетенції та  звертатись до  установ і організацій, громадян та їх об’єднань з пропозицією  висловлювати свою думку щодо цих проектів рішень.

5.2. Заслухати посадову особу підприємства, установи, організації, незалежно від  форми власності, з питань, що належать до її компетенції.

          Посадові  особи, зобов’язані прибути на засідання комісії та дати роз’яснення щодо питань, які розглядаються цією комісією в порядку виконання контрольних повноважень.

Це Положення не  поширюється на інформацію, що становить державну таємницю, доступ до якої  регулюється  спеціальним законодавством.

5.3.    Вносити пропозиції і поправки до  проектів рішень під час розгляду їх  на засіданні.

5.4. Узагальнювати та систематизувати пропозиції, поправки, рекомендації та висновки інших постійних  комісій і готувати їх на розгляд селищної ради.

           5.5.   Вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії селищної ради

                    звітів     посадових осіб,  керівників про їх роботу в цілому або з

                    окремих   питань.

5.6. Тлумачити окремі положення рішень селищної ради, давати їх роз’яснення та встановлювати порядок їх застосування з питань, віднесених до її відання.

 

                            6. Обов’язки постійної комісії

 

   6.1.  Якісно, відповідно до вимог чинного законодавства готувати проекти     

           рішень селищної ради для розгляду  на пленарних засіданнях   

           селищної ради, здійснювати попередній їх розгляд, редагувати  

           питання, що належать до   її відання.

 6.2.    Періодично  звітувати перед селищною радою про свою роботу.

 6.3.   Своєчасно виконувати доручення селищної ради, селищного голови ,  

          що належать до її відання та  організаційної роботи, інформувати  

          раду, її  голову, президію про хід їх виконання.

 6.4.    Вивчати і враховувати у своїй діяльності  громадську думку,  

          розглядати звернення громадян і своєчасно  реагувати на них.

6.5.         У разі невиконання або  незалежного виконання  головою постійної   

комісії своїх обов’язків, селищна рада може достроково відкликати  його  з  посади, ліквідувати чи  реорганізовувати постійну комісію у  порядку передбаченому  цим Положенням та Регламентом селищної ради.

 

7.    Гарантії голови комісії.

          Голова комісії може бути звільнений з посади тільки за умови, якщо за його звільнення проголосують не менше двох третин депутатів від загального складу ради.

 

                            8. Організаційно - технічне та фінансове забезпечення роботи постійних комісій.

8.1. Організаційно – технічне забезпечення роботи постійних комісій покладається на  апарат  селищної ради.

8.2.   Фінансове забезпечення  здійснюється за рахунок кошторису селищної ради. 

 

 

 

                   Селищний голова                       Г.М.Цибульська

№ округу
(вулиця)
Прізвище, ім'я, по батькові Ким висунуто Дата нар. Освіта Партійна приналежність Відомості

1
(вул. Ватутіна, вул. Гоголя, вул. Довбуша, вул. Піонерська, вул. Суворова, вул. Фрунзе, вул.8-го березня)

Кучерук Олександр Вікторович
Написати листа
БПП «Солідарність» 22.09.1984 професійно-технічна БПП «Солідарність» Тимчасово не працює

2
(вул. Гагаріна, вул. Крупської)

Гвоздюк Юрій Анатолійович
Написати листа
БПП «Солідарність» 26.07.1975 вища безпартійний Митна територія Вінницької області, головний спеціаліст

3
ул. Б. Хмельницького, вул. Енгельса, вул. Зарічна, вул. Івана Франко, вул. К. Маркса, вул. Коцюбинського, вул. Кутузова, вул. Невського, вул. Руданського, вул. 40-річчя Жовтня)

Базишен Василь Дмитрович
Написати листа
БПП «Солідарність» 02.08.1976 вища безпартійний Мурованокуриловецька РДА, нач.відділу ЖКГ

4
ул. Дімітрова, вул. Комсомольська, вул. Ломоносова, вул. Радянська, вул. Р.Люксембург, вул. Ярова)

Варгоцька Антоніна Миколаївна
Написати листа
БПП «Солідарність» 19.06.1965 вища безпартійна Централізована бухгалтерія відділу культури і туризму, головний бухгалтер

5
ул. Соборна 36, 38,40, 42,44, 48,50,52,58,60, вул.Соборна № 2- №34, вул. Дзержинського, вул. Київська, вул. Котовського, вул. Спортивна)

Андрухов Володимир Павлович
Написати листа
Самовисування 27.07.1951 вища безпартійний Мурованокуриловецька лікарня планового лікування, заступник головного лікаря з технічних питань та інженер з охорони праці

6
(вул. Соборна, №35, 37,39, 41,43, 64)

Шемчук Олег Миколайович
Написати листа
Самовисування 21.04.1978 професійно-технічна безпартійний приватний підприємець

7
(вул. Мирна, вул. Щорса)

Книжник Ірина Валеріївна
Написати листа
Самовисування 23.12.1977 вища безпартійна ФГ Красна, бухгалтер

8
(вул.Демократична, вул. Ентузіастів, вул. Комарова, вул. Лісова, вул. Чкалова, вул. 500-річчя селища)

Реморов Ярослав Станіславович
Написати листа
Самовисування 05.01.1972 вища безпартійний Михайловецький професійний аграрний ліцей, директор

9
(вул. Нова, вул. Чапаєва)

Фірманюк Володимир Анатолійович
Написати листа
Самовисування 22.04.1964 професійно-технічна безпартійний приватний підприємець

10
(вул. Польова, пров. Кірова)

Мацюк Анатолій Анатолійович
Написати листа
Самовисування 21.03.1984 вища безпартійний Мурованокуриловецька електромережа, електромонтер із заміни електролічильників

11
(вул. Кірова)

Вибодовський Олександр Антонович
Написати листа
Самовисування 10.05.1966 загальна середня безпартійний громадське формування «Варта» МК, в.о. замісника керівника

12
(вул.Калініна, вул. Соборна № 53, 54, 55, 59,66, 80, 82, 84, 86)

Стозуб Олександр Іванович
Написати листа
Самовисування 19.06.1965 вища безпартійний Мурованокуриловецька загальноосвітня санаторна школа інтернат I–III ступенів для дітей з захворюваннями серцево-судинної системи, директор

13
(вул. Соборна, №61, 63,65, 67, 69, 70, 71, 75,77, 79,83, 85,87, 88, 90, 91, 93, 94,95, 96,98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 118, 124, 126, 128, 132,134, 136, 138)

Бринзюк Віктор Олександрович
Написати листа
Самовисування 01.06.1966 вища безпартійний Приватний підприємець

14
(вул. Соборна, 113, 119,121, 123, 125,129, 140, 144, 146,148, 150)

Багрій Петро Васильович
Написати листа
Самовисування 12.07.1976 вища безпартійний Відділ освіти Мурованокуриловецької РДА, начальник

15
(вул. Шевченка, вул. Соборна, № 137,139,141, 152, 154, 158)

Веклюк Валентина Миколаївна
Написати листа
БПП «Солідарність» 12.09.1962 вища безпартійна Відділ Мурованокуриловецької РДА, начальник відділу культури і туризму

16
(вул. Соборна, 143,145,160, 162, 164,166, 168, 170,174)

Німець Василь Григорович
Написати листа
Самовисування 28.05.1960 вища безпартійний приватний підприємець

17
(вул. Соборна, № 172,176,178,180а,186,188, 190,192, 196,198, 200, 202, 204, 166/5, пров.Жовтневий, вул.Жовтнева, № 85/2, 81, 80, 77, 75а,67, 66, 64,62, 61,60,59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, вул. Пирогова)

Бернада Петро Володимирович
Написати листа
Самовисування 15.06.1966 вища безпартійний ДП «Мурованокуриловецький водоканал», інженер

18
(вул.Жовтнева № 22-№ 52)

Цикалюк Ніна Миколаївна
Написати листа
Самовисування 01.01.1963 вища безпартійна Мурованокуриловецький дитячий садок «Сонечко» № 2, завідуюча

19
(вул. Пушкіна, вул. Тімірязева №44-№ 74)

Кнауб Ігор Аренгольдович
Написати листа
Самовисування  01.07.1965 вища незакінчена безпартійний Електромеханік ПАТ Укртелеком

20
(вул. Тімірязева № 3 - № 43, пров. Тімірязева)

Дідушок Лариса Борисівна
Написати листа
Самовисування 29.09.1971 вища безпартійна Мурованокуриловецький фінансовий відділ, ревізор інспектор по фінансуванню підприємців комунальної власності

21
(вул. Сонячна, вул. О. Кошового, вул. Проектна, вул. Молодіжна)

Андрущак Людмила Іванівна
Написати листа
Самовисування 21.12.1972 вища безпартійна Мурованокуриловецька селищна рада, секретар

22
(вул. Горенчука, вул. Ветеранів війни)

Чорна Тетяна Олексіївна
Написати листа
Народний Рух України 29.08.1961 вища безпартійна Приватний підприємець

 

Цибульська Галина Миколаївна

Дочірні категорії